Showing posts from 2011
परिवर्तनवादी  व्हा..!!!

परिवर्तनवादी व्हा..!!!

जर तुम्हाला गटार व्हायचे नाहीये, खळाळता निर्झर व्हायचे असेल तर..... परिवर्तनवादी व्हा..!!!  ते म्हणतात ना, जगात …

Read Now

No title

60% HEART PATIENTS of the World stays in INDIA according to the WHO (World Health Organization)..!!! …

Read Now
मेणबत्ती पेटवून काय मिळविणार. ...??? नुसती पोकळ देश भक्ती..???

मेणबत्ती पेटवून काय मिळविणार. ...??? नुसती पोकळ देश भक्ती..???

२६/११ च्या दुर्दैवी हल्ल्याला खरा भारतीय कधीच समर्थन देणार नाही.. !!!! परंतु त्या हल्ल्याला ३ वर्षे होऊन सुद्धा सरका…

Read Now
मुन्नाभाई  एम्. बी. बी. एस. मध्ये बोम्मन ईरानी सारखे हसायचे..????

मुन्नाभाई एम्. बी. बी. एस. मध्ये बोम्मन ईरानी सारखे हसायचे..????

काय करता येइल...?  कधी जमेल..? रोज रोज सकाळी आम्ही ठरवतो आणि खुप प्रयत्नही करतो....  आज वेळेवर पोहोचायचे... !!!!!   पण …

Read Now

वेड शांत झाले ...!

वेड ... साध्या माणसाला जर लागले... तर काय होऊ शकते..? तो ज्या गोष्टी ला हात लावेल त्याचे सोने होऊ शकते.... काहीच गरज …

Read Now
Load More That is All